10+ Of The Best Drone Photos Shot In 2015

Niezwykle miła niespodzianka i ogromne zaskoczenie spotkało mnie na koniec tego roku.  Moje zdjęcie przedstawiające bocianie gniazdo na słupie elektrycznym znalazło się na drugim miejscu w rankingu najlepszych zdjęć z drona mijającego roku 2015.  Ranking zorganizowany przez magazyn internetowy www.boredpanda.com

Bored Panda jest wiodącym magazynem sztuki, designu i fotografii, oraz społecznością dla ludzi kreatywnych. Platforma z założenia pomaga artystą i twórcom włączyć ich historie do lektury obowiązkowej każdego internauty tzw. „must-read viral content

10+ Of The Best Drone Photos Shot In 2015

Co ciekawe tytuł zdjęcia jaki widnieje w rankingu tj. „Poland” nie przypadkowo został zamieszczony przez twórców rankingu albowiem właśnie bociany postrzegane są na świecie jako symbol naszego kraju. Warto w tym miejscu przypomnieć zamieszczone niedawno w związku z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości logo wyszukiwarki Google w którym widnieje właśnie bocian.

google bocian święto niepodległości

 

Szymon Pawlak

Mapa lotnicza – pierwszy krok

Jeśli jesteś świeżo upieczonym pilotem drona w pierwszej kolejności powinieneś wiedzieć gdzie wolno a gdzie nie wolno ci latać. Pierwszym krokiem jest zapoznanie się z aktualną mapą lotniczą, która powie ci w jakiej przestrzeni powietrznej mieszkasz lub chcesz latać. W Polsce wyróżniamy przestrzeń powietrzną typu C,D i G.
Przestrzeń typu C i D to przestrzenie kontrolowane – i tam latać wg przepisów  nie wolno . Przestrzeń G to przestrzeń niekontrolowana gdzie dopuszcza się loty. Każdy zamknięty na mapie obszar to jakaś strefa. I tu należy przeczytać opis tej strefy żeby dowiedzieć się co to za strefa.

Mapa z podziałem na sektory: sektory_FIS

Mapa

W załączniku 6 Prawa Ruchu Lotniczego możemy wyczytać:

Zasady wykonywania lotów
4.1. Loty modeli latających lub bezzałogowych statków powietrznych w warunkach VLOS wykonuje się z zachowaniem następujących warunków:
1) zapewnieniem ciągłej i pełnej kontroli lotu, w szczególności przez zdalne sterowanie przy użyciu fal radiowych;
2) w sposób umożliwiający uniknięcie kolizji z innym użytkownikiem przestrzeni powietrznej;
3) poza strefami kontrolowanymi lotnisk (CTR);
4) poza strefami ruchu lotniskowego lotniska wojskowego (MATZ) oraz strefami kontrolowanymi lotniska wojskowego (MTCR), z zastrzeżeniem pkt 4.4;
5) poza strefami R, D oraz P, z zastrzeżeniem pkt 4.4;
6) poza otoczeniem lotniska lub lądowiska, tj. w odległości powyżej 5 km od jego granicy;
7) w strefach ATZ lub w odległości mniejszej niż 5 km od granicy lotniska lub lądowiska – za zgodą zarządzającego lotniskiem lub lądowiskiem;
8) w strefach CTR na warunkach określonych i opublikowanych w AIP Polska przez instytucję zapewniającą służby żeglugi powietrznej i za zgodą właściwego organu ATC.
4.2. Warunków, o których mowa w pkt 4.1, nie stosuje się do modeli latających lub bezzałogowych statków powietrznych wykonujących loty na uwięzi lub w obiektach zamkniętych.
4.3. Operator modelu latającego lub bezzałogowego statku powietrznego zapewnia, że model ten lub statek dają pierwszeństwo drogi innym użytkownikom przestrzeni powietrznej.
4.4. W strefach D, MCTR lub MATZ dopuszcza się loty modeli latających lub bezzałogowych statków powietrznych za zgodą lub na potrzeby zarządzającego daną strefą.
4.5. Przepisów pkt 4.1–4.3 nie stosuje się do modeli latających lub bezzałogowych statków powietrznych, które wykonują lot swobodny.

3 podstawowe skróty które musisz zapamiętać:

CTR – tą strefą bezpośrednio zarządza kontroler na wieży lotniska, którego ta strefa dotyczy
TMA – tam również latać nie wolno – tą strefą bezpośrednio zarządza kontrola podejścia (approach)
TRA – strefy ćwiczeń wojskowych – zawsze podane są wysokości jakie obejmuje – strefa rezerwowana czasowo

Jeśli planujesz wykorzystanie drona w celach komercyjnych tj. robienie zdjęć i filmów powinieneś zapoznać się również z tym dokumentem. Jest to komunikat prezesa ULC w sprawie obowiązku posiadania kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego komunikat w sprawie UAVO

Zachęcam do zapisania się na specjalny kurs/szkolenie UAVO w celu nie tylko podniesienia kwalifikacji i zalegalizowania swoich działań lecz również w celu nabrania świadomości z odpowiedzialności jaką niesie za sobą latanie dronami.

 

 

Zgoda na loty Dronem w strefach R (restricted)

Ograniczona strefa lotów

W związku ze zmianą przepisów dotyczących zakazu lotów w strefach ograniczonych „R” pojawiła się możliwość uzyskania pozwolenia zgody na loty dronem w tych strefach.

Przypomnijmy że strefa ograniczona to:

R — (Restricted Area) strefę ograniczeń, obejmującą przestrzeń powietrzną znajdującą się nad terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której lot statku powietrznego jest ograniczony przez wymagania dotyczące generowania przez niego fal akustycznych od poziomu terenu do określonej wysokości, w szczególności przestrzeń nad aglomeracjami miejskimi, parkami narodowymi oraz obiektami, w których są gromadzone substancje i mieszaniny o właściwościach wybuchowych;

Aby uzyskać zgodę na odbycie lotu dronem w strefie R należy wypełnić poniższy wniosek.

wniosek-loty-dron-R

Wydanie zgodny na loty bezzałogowym statkiem powietrznym w strefie „R” nie podlega opłacie lotniczej.