Nowe przepisy Dronowe od lutego 2019

Dla wszystkich osób latających dronami sportowo (drone racing), zarobkowo (UAVO) oraz dla osób poniżej 18-go roku życia chcących używać drona legalnie nadchodzi nowe rozporządzenie, które zmieni sposób zdawania egzaminów oraz korzystania z dronów. Rozporządzenie

Jakie zmiany nadchodzą?

Nowe przepisy od 1 lutego 2019:

 • pozwolą na wykonywanie niskich lotów BVLOS i lotów automatycznych bez konieczności wydzielania specjalnych stref,
 • umożliwią wykonywanie lotów FPV,
 • wyłączą obowiązek posiadania badań lotniczo-lekarskich i zdawania egzaminów państwowych dla operatorów BSP poniżej 5 kg używanych w lotach VLOS,
 • wprowadzą szereg mniejszych zmian mających uprościć użytkowanie BSP.
 • obniżą minimalny wiek operatorów BSP. Osoby poniżej 18-go roku życia będą mogły za zgodą rodziców zdawać egzamin UAVO (osoby małoletnie  (13-18 lat) ze świadectwem UAVO będą mogły wykonywać loty pod nadzorem osoby dorosłej.)
 • Znika egzamin państwowy na rzecz egzaminu w ośrodku szkoleniowym w który odbywa się kurs.

Marcin Kukla (Kuki)

Zmiany VLOS

 • Od teraz spoglądanie na ekran tabletu czy telefonu podczas nagrywania dronem będzie w pełni legalne i nie będzie zaliczane jako lot BVLOS „W nowym rozporządzeniu ustawodawca jednoznacznie daje do zrozumienia, że „dopuszcza się utratę kontaktu wzrokowego z modelem latającym/BSP w momencie dokonywania przez operatora kontroli parametrów lotu przekazywanych przez urządzenie będące wyposażeniem naziemnym modelu/BSP”.
 • Loty  rekreacyjne FPV dla dronów o masie do 2 kg (latanie racerami w goglach itp.) od teraz można latać bez obserwatora ale:
 • a) loty do wysokości nie większej niż 50m nad poziomem terenu;
 • b) w odległości poziomej nie większej niż 200m od operatora;
 • c) 100m od zabudowań miejscowości, osiedli lub zgromadzeń na wolnym powietrzu w przypadku lotów komercyjnych
Okiem-Drona ekipa Szymon Pawlak i Wojtek Habdas
Okiem-Drona ekipa Szymon Pawlak i Wojtek Habdas

„BEZPIECZNA ODLEGŁOŚĆ POZIOMA” ZASTĄPIONA „BEZPIECZNĄ ODLEGŁOŚCIĄ”, ALE TYLKO DLA OPERATORÓW Z UAVO

W Załączniku 6 został zachowany termin „bezpiecznej odległości poziomej”, ale zniknął z Załącznika 6a. Oznacza to tyle, że operatorzy ze świadectwem kwalifikacji UAVO będą mogli już w pełni legalnie latać w terenie zabudowanym bezpośrednio nad osobami, pojazdami i budynkami.

LOTY W STREFACH R POZA GRANICAMI PARKU MOŻLIWE BEZ ZGODY ZARZĄDCY

Klasztor na Świętym Krzyżu

Nowy przepis mówi o konieczności uzyskania zgody na lot w strefie R jedynie bezpośrednio nad obszarem parku narodowego. Zatem w strefie R poza obszarem parku (bo granice naziemne parku i granice R bardzo często się nie pokrywają) jest teraz możliwy bez zgody zarządcy strefy.

LOTY W STREFACH P – 500M OD TERENU OBIEKTU CHRONIONEGO DLA DRONÓW <0.6KG

Ograniczona strefa lotów

„Stare” prawo w Załączniku 6 (rekreacja/sport) mówiło o lotach dronów <600g poza terenem obiektów (czyli np. za ogrodzeniem) chronionych przez strefę P. Ta odległość została jednak zwiększona dla lotów rekreacyjnych/sportowych do 500m od terenu obiektu chronionego strefą P. W przypadku lotów „komercyjnych” (innych niż rekreacyjne i sportowe) zachowano poprzednie sformułowanie: „poza terenem obiektów chronionych strefą P”.

NOWE WYTYCZNE CO DO LOTÓW NAD KONKRETNYMI TERENAMI I OBIEKTAMI

4.6. Modelami latającymi nie wykonuje się lotów nad:
1) terenami zamkniętymi, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 i 1948);
2) obiektami jądrowymi, o których mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512, z 2015 r. poz. 1505 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 266, 1343, 1579 i 1948); 
3) obszarami, obiektami i urządzeniami, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 lit. a i b ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142);
4) jednostkami wojskowymi i poligonami;
5) osobami i zgromadzeniami osób na wolnym powietrzu, niebędącymi w dyspozycji lub pod kontrolą operatora;
6) w strefie EP R40 Słupsk.

Dodatkowo dopisano:

4.7. Loty nad rurociągami paliwowymi, liniami energetycznymi i liniami telekomunikacyjnymi, zaporami wodnymi, śluzami oraz innymi urządzeniami znajdującymi się w otwartym terenie, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, środowiska albo spowodować poważne straty materialne, wykonuje się z zachowaniem szczególnej ostrożności.

W Załączniku 6a modyfikacji uległ zapis

12) loty wykonywane nad:
a) terenami zamkniętymi, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
b) obiektami jądrowymi, o których mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe,
c) obszarami, obiektami i urządzeniami, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 lit. a i b ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,
d) jednostkami wojskowymi i poligonami
– mogą być realizowane jedynie za zgodą lub na potrzeby zarządzającego danym terenem, obiektem, obszarem lub urządzeniem.

Dodatkowo przybyły dwa podpunkty 13 i 14:

13) loty nad rurociągami paliwowymi, liniami energetycznymi i liniami telekomunikacyjnymi, zaporami wodnymi i śluzami oraz innymi urządzeniami znajdującymi się w otwartym terenie, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, środowiska albo spowodować poważne straty materialne, wykonuje się z zachowaniem szczególnej ostrożności;
14) w przypadku operatora będącego osobą małoletnią loty wykonuje się pod nadzorem osoby dorosłej.

KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA – RÓWNIEŻ W KOLORZE ZIELONYM

zielona kamizelka uavoWcześniejsze rozporządzeniem zakładało kolory: czerwony, pomarańczowy i żółty

KURS NA DRONA I EGZAMIN BĘDZIE TAŃSZY

Ponieważ egzamin przeprowadza ośrodek szkoleniowy w ramach szkolenia, sam ośrodek ma obowiązek posiadać ubezpieczenie OC, które pokryje ewentualne szkody wyrządzone podczas trwania szkolenia. To kolejna oszczędność dla kursanta – od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych. Dotyczy to tylko kategorii do 5kg. Należy pamiętać, że do późniejszych lotów innych niż rekreacyjne i sportowe OC jest cały czas potrzebne. 

Łącznie oszczędność dla kursanta wynikająca z wszelkich opłat dodatkowych wyniesie: minimum 200zł + 55zł + 108zł + ubezpieczenie OC – łącznie przynajmniej 400zł.

ulc uavo dron

PRZEDŁUŻANIE I WZNAWIANIE UPRAWNIEŃ UAVO NADAL ZOSTAJE W GESTII EGZAMINATORÓW PAŃSTWOWYCH

 

Geoland Świętokrzyski z Drona

Jak wygląda Geopark Geoland Świętokrzyski z perspektywy lotu ptaka? Można się o tym przekonać wybierając się na wystawę zdjęć autorstwa Szymona Pawlaka – zawodowego licencjonowanego pilota drona. Od 14 listopada, wystawę można obejrzeć w Centrum Geoedukacji, przy ul. Daleszyckiej 21 w Kielcach.

W ramach wystawy zaprezentowane jest 15 fotografii przedstawiających wybrane krajobrazy i obiekty przyrodniczo-kulturowe południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich objętej granicami Geoparku Geoland Świętokrzyski. 

Zapraszamy!Wystawa geoland świętokrzyski Okiem-Drona

Porównanie Dronów DJI Phantom 3 Pro / Spark / Mavic Air / 4 Advanced

Korzystając z pięknej pogody i urlopu postanowiłem w końcu przetestować i porównać do siebie cztery drony DJI Phantom 3 Pro, 4 Advanced, Spark i Mavic Air. Sprzęt do testów dostarczyła mi dwójka kolegów, którzy dysponowali akurat czasem i z tego miejsca podziękowanie chłopaki (Grzesiek i Radek).

Simon Smith Okiem Drona

Nie wnikam w specyfikacje techniczne itp. rzeczy gdyż mnie zawsze interesuje jakość materiału wyjściowego czyli film i zdjęcia. Cała akcja trwała ok godziny więc wybaczcie niedociągnięcia gdyż wynikają one ze zbyt małej ilości czasu na przeprowadzenie bardziej wnikliwych analiz. Można powiedzieć że jest to porównanie w stylu pierwsze wrażenia.

Zapraszam do obejrzenia filmu.

Próbki zdjęć: DJI Phantom 3 Pro / Phantom 4 Advanced / Spark / Mavic Air

Pobierz

 

 

Transmisje z drona na żywo!

Przyszedł czas aby zmienić wreszcie coś w naszej działalności dronowej. I tak oto użyłem w końcu magicznego przycisku „live broadcast” czyli transmisji na żywo do internetu. Choć funkcja ta była dostępna od ponad 2 lat to jakoś nie nosiłem się z zamiarem użycia jej. Sytuacja jednak zmieniła się dokładnie 22 kwietnia, kiedy to po raz pierwszy przeprowadziliśmy transmisję z drona na żywo do internetu a  konkretnie na nasz facebook’owy fanpage @okiemdrona

Jako pierwszy obiekt idealnie nadający się do pokazania z lotu ptaka wybrałem Skansen w Tokarni. Lecz sam obraz nie może być pozbawiony dźwięku gdyż po chwili przestaje być atrakcyjny, dla tego ścieżką  audio zajął się mój znajomy przewodnik świętokrzyski Dominik Kowalski oraz  Aleksandra Imosa etnograf. Zresztą co tu dużo opowiadać zobaczcie sami tutaj

live z drona

Ta transmisja okazała się na tyle trafiona że już tydzień później razem z Dominikiem wybraliśmy się kilka kilometrów dalej na północ aby przeprowadzić również całkiem ciekawy lot nad Zamekiem Królewskim w Chęcinach.  Zobaczcie tutaj

transmisja z drona live

Jeśli już obejrzeliście to pewnie zwróciliście uwagę na pewne niedoskonałości. Wiem wiem trochę pocięło transmisje i w sumie do dzisiaj nie wiem dlaczego. Internet LTE był całkiem dobry więc wykluczam ten czynnik. Transmisja była robiona z iPada Air 2 więc do tego też nie ma się co przyczepiać. Można powiedzieć ze pracuje nad rozwiązaniem tej zagadki.

Kolejne transmisje na pewno przed nami 😉

Droga ekspresowa S7 Chęciny-Jędrzejów – film z lotu ptaka!

W związku z własną obserwacją przewlekłych prac budowlanych na odcinku drogi S7 Chęciny-Jędrzejów oraz doniesieniami medialnymi o sporych opóźnieniach realizacji budowy, postanowiłem własnoręcznie….. wróć na własne oczy sprawdzić jaki jest faktyczny stan inwestycji. Jak zwykle niezawodną pomocą do tego typu zadań okazał się  dron. Wykonałem nim przelot nad całym 21,5km odcinkiem drogi od Chęcin do Jędrzejowa. Wszystko można zobaczyć na zamieszczonym filmie. Oceńcie sami stan faktyczny.

Przelot z dnia 15.03.2018

 

20 Lat Świętokrzyskie!

Rok 2018 to rok jubileuszowy dla naszego województwa. Mija 20 lat odkąd staliśmy się jednym z 16 województw Polski. Dwadzieścia lat temu województwo wówczas kieleckie miało przestać figurować na mapie polski jako niezależny podmiot. Na szczęście dzięki niezłomnej walce mieszkańców kielecczyzny, udało się zachować tożsamość regionu położonego w górach świętokrzyskich. Warto o tym pamiętać i świętować to wspaniałe wydarzenie.  Świętokrzyskie to my!

Kabaret Czwarta Fala i Okiem-Drona

Cześć!

Pewnie widzieliście już niektóre z jakże popularnych ostatnio w internecie produkcji kieleckiego kabaretu Czwarta Fala? Jeśli nie to możecie je zobaczyć tutaj. Dlaczego tutaj? To wyjaśnię w dalszej części ale najpierw  najpierw kilka słów gwoli wyjaśnienia :-) Chłopaki piszą o sobie na swojej stronie tak:

Kabaret Czwarta Fala- Jesień 2009. Kielce. 3 kumpli postanawia założyć kabaret Czwarta Fala. Od tej pory nic nie jest takie jak dawniej. Setki występów, tysiące przejechanych kilometrów, dziesiątki tysięcy zadowolonych widzów. Czwarta Fala to nowa jakość na polskiej scenie kabaretowej. To młodość, energia i optymizm jakich dawno nie widziano. To wyraziste postaci, niesamowite pomysły , doskonały warsztat. To ci, wobec których nikt nie pozostaje obojętny…to Kabaret Czwarta Fala.

Cóż  za błyskotliwa zawrotna kariera opanowała tych młodych sympatycznych ludzi? Hmmm to było całkiem do przewidzenia (przynajmniej przeze mnie) że takie talenty nie mogą  odejść w niebyt i zapomnienie. Już po pierwszej naszej współpracy wiedziałem że przed nimi wielka kariera… ale zacznijmy od początku. Poznałem ich całkiem niedawno bo w wakacje 2016 na planie teledysku TYPIARO EOO do współprodukcji którego  zostałem zaproszony przez Mateusza (Lewko). Wszystko  fajnie się akurat  złożyło gdyż w tym czasie potrzebowałem zrobić coś nowego i oderwać się nieco od pewnej monotonii. Szybko się polubiliśmy :-)

Od tamtej pory nasza współpraca układa się znakomicie dzięki czemu współpracujemy do dziś a produkcje, które wspólnie realizowaliśmy zamieszczam poniżej.

Polecam również zajrzeć na kanał kabaretu 4 Fala

Nasze wspólne produkcje chronologicznie od najnowszej:

 

 

 

Photon wylądował!

LĄDOWANIE ROBOTA W POLSKIEJ SZKOLE

Choć brzmi to jak scena z filmu o tematyce fantastycznej to nie ma w tych słowach nic nad wyrost zmyślonego. Ta scena wydarzyła się w 100% serio na boisku szkolnym przy SP nr.24 w Kielcach. Lądowanie o którym mowa odbyło się w obecności uczniów i dyrekcji szkoły oraz zaproszonych gości.

okiem-drona

Okiem-Drona podjęło to ciekawe wyzwanie polegające na przetransportowaniu drogą powietrzną oraz dostarczeniu we wskazanym przez organizatorów miejscu najnowszego dzieła polskiej myśli technicznej czyli PHOTON’a. Z zadania wywiązaliśmy się w 100% 😉 Na zdjęciu poniżej nasza dwuosobowa ekipa dron-operatorów. Od lewej: Szymon Pawlak i Wojciech Habdas

Okiem-Drona Crew

Robot Photon wspiera nauczyciela w nauce programowania wprowadzonej do nowej podstawy programowej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Kielecka szkoła jest symboliczną, pierwszą szkołą w Polsce, w której wylądował robot edukacyjny Photon, rozpoczynając przygodę z uczniami w całym kraju.

Robot Photon ląduje

To mały skok dla robota,

Duży dla polskiej edukacji.

Robot Photon MAC Edukacja lądowanie

Grupa MAC jest wyłącznym dystrybutorem wzbogaconej, edukacyjnej wersji robota Photon do polskiej edukacji na mocy umowy z firmą Photon Entertainment z Białegostoku.

Więcej o podpisanej umowie: https://www.mac.pl/aktualnosci/robot-photon-dla-polskiej-edukacji

Fot. Tomasz Suszczyński, Grupa MAC

 

 

Tel: 792-51-88-20 email: szymon@okiem-drona.pl